【3D MARK】TUF RTX3070 O8G 3D MARK各项跑分成绩(附带与RTX2080ti跑分对比)

7132 0 2020-11-30 00:03:17 未经作者授权,禁止转载
1012
TUF GAMING RTX3070 O8G 3D MARK各项跑分成绩(附带与RTX2080ti跑分对比,仅个人娱乐测试)后续会在P2-P6把其他项目补全
战锤3大地图!

这才是当年玩的传奇嘛!超带感,原味呈现!

客服
顶部
赛事库 课堂 2021拜年纪