AMD 霄龙发二代EPYC处理器 官方宣传片 2nd Gen AMD EPYC™ Time to Change

数码电脑装机2019-08-08 10:05:19
--播放 · --弹幕
-- --
稿件投诉
YouTube AMD 霄龙发二代EPYC处理器 官方宣传片 2nd Gen AMD EPYC™ Time to Change
评论
各区流窜UP主、机翻大神
相关推荐
AMD Ryzen宣传片00:49
AMD Ryzen宣传片
4955播放 · 14弹幕
AMD FX 推土机CPU官方视频01:24
AMD “霄龙”处理器02:54
英特尔独立显卡宣传片01:16
AMD EPYC处理器介绍片混剪00:43