{4K超清} 滚石30年-刘若英-伍佰(很爱很爱你-浪人情歌)1080P

音乐音乐现场2019-06-14 12:26:46
--播放 · --弹幕
-- --
稿件投诉
滚石30年-刘若英-伍佰(很爱很爱你-浪人情歌)1080P.TS
评论
酷安概念版1080+免会员视频体积压缩过大与屏幕保持一定远距离 独立声卡观看 手机设置硬解,硬解,Sony才是4k画质
相关推荐
伍佰;孙燕姿-绿光(Live)03:32
伍佰;孙燕姿-绿光(Live)
7939播放 · 8弹幕
伍佰&China Blue - 被动04:19
伍佰&China Blue - 被动
1.1万播放 · 64弹幕