OpenBCI EMG肌电采集和控制-好玩儿!

科技趣味科普人文2019-05-31 23:00:34
--播放 · --弹幕未经作者授权,禁止转载
-- --
稿件投诉
评论
相关推荐
OpenBCI EMG肌电测试-好玩!01:05
OpenBCI 无人机控制-好玩!01:34
OpenBCI Hexbug控制测试-好玩!00:48
OpenBCI EOG眼电控制-好玩!02:05
emg肌电训练范式00:50
emg肌电训练范式
22播放 · 0弹幕
DIY 5轴机械手臂 半成体00:31