Redmi K20 Pro评测:OnePlus 7 Pro 杀手?

数码手机平板2019-05-28 17:58:41
--播放 · --弹幕
-- --
稿件投诉
https://www.youtube.com/watch?v=7fYthiMIMNU 这应该是小米旗下外观最出众的一款旗舰机型,
评论
高冷理工男,喜欢数码设备。
相关推荐
Redmi K20 K20pro真机上手体验04:32
Redmi K20 K20pro真机上手体验
9487播放 · 1弹幕
Redmi K20 Pro:8层石墨导热能力实测00:38
Redmi K20 Pro 手机贴膜示范04:54