Kizuna AI 爱酱1st Live&INTERVIEW完整版

音乐VOCALOID·UTAU2019-04-23 22:18:28
--播放 · --弹幕
-- --
稿件投诉
-
评论
我是小号 欢迎加入洛奇亚 粉丝交流群,群聊号码:663691099
相关推荐
kizuna ai出演W&W!(完整版)01:50
《碧蓝航线》绊爱联动曲目19:24
Kizuna AI 1st Live&INTERVIEW3:00:01
Kizuna AI 1st Live&INTERVIEW
3111播放 · 1弹幕
kizuna AI 爱酱的本音00:46
kizuna AI 爱酱的本音
2.5万播放 · 24弹幕
一个非常生气的爱酱00:37
一个非常生气的爱酱
81.4万播放 · 2856弹幕
当你趁音乐课给同学安利爱酱时02:01