【Day1 】LIVE合集(缓慢更新)

番剧官方延伸2019-03-30 21:33:20
--播放 · --弹幕
-- --
稿件投诉
缓慢更新
评论
路过不定期整理的搬运工,live现场都是自购BD,自购碟不接受投诉

视频选集

5/10
相关推荐
IDOLISH7 1st LIVE TRIGGER片段00:11
【IDOLISH7】 1st LIVE片段01:56
idolish7 1st live(活动)30:02
[idolish7]角色投票 结果公布01:48
【IDOLiSH7】逢坂so酱的黑化合集01:20