3dmax坦克建模教程(一)

科技演讲·公开课2019-03-02 18:58:32
--播放 · --弹幕
-- --
稿件投诉
https://www.youtube.com/watch?v=S-8T056Wtqc Modeling Tank 3ds max tutorial part - 1 3dmax坦克建模教程(一)
评论
原创效果图制作视频+油管搬运高手效果图制作视频,3DMAX+VRAY+PS+............
相关推荐
2亭子建模精髓42:20
2亭子建模精髓
835播放 · 2弹幕
攻城坦克展开动画00:14
攻城坦克展开动画
153播放 · 0弹幕
建模方法大集合0131:01
建模方法大集合01
1.9万播放 · 77弹幕