GTX 1660Ti 1060 vs RX 580 590 显卡性能测试对比(CPU为I7-8700K) 1080P视频

数码电脑装机2019-03-01 19:30:49
--播放 · --弹幕
-- --
稿件投诉
转载自 https://www.youtube.com/watch?v=0Y3AX9hJe2Q 推荐 高清1080P 观看。 CPU: intel core i7-8700K GPU1: GTX 1060 6GB GPU2: GTX 1660 Ti 6GB GPU3: RX 590 8GB GPU4: RX 580 8GB RAM: 16 Go (2x8Go) DDR4 3400 MHz
评论
本人COD群号:611206581 希望能有游戏方面的爱好者无偿翻译与制作国外游戏视频的字幕文件。
相关推荐
GTX 1660TI vs RX 590 vs RX 58006:14