RTX 2060 vs. RTX 2070 vs. RTX 2080 Metro Exodus游戏对比

数码电脑装机2019-02-21 15:41:30
--播放 · --弹幕
-- --
稿件投诉
油管搬运 RTX 2060 vs. RTX 2070 vs. RTX 2080 Metro Exodus Extreme Preset. RTX: OFF. 3x RTX Series GPU. 9700K 5.0GHz. RAM speed during test 3800MHz.
评论
不负责油管搬运工,不能对视频真假做出判断
相关推荐
RTX 2060 vs 2070 vs 2080 vs 2080ti04:22
玩家国度2070真的翻车了吗!?02:47