【ARTIS】RTX 2060 vs RTX 2070 显卡性能测试对比 1080P 60帧视频

数码电脑装机2019-01-22 19:20:43
--播放 · --弹幕
-- --
稿件投诉
转载自 https://www.youtube.com/watch?v=iz14laGiMjg 60帧是大会员特权。
评论
本人COD群号:611206581 希望能有游戏方面的爱好者无偿翻译与制作国外游戏视频的字幕文件。
相关推荐
RTX 2060 vs 2070 vs 2080 vs 2080ti04:22
RTX 2060 vs GTX 107010:27
RTX 2060 vs GTX 1070
8885播放 · 64弹幕