【Digital Foundry】RTX 2060 显卡性能测评 1080P视频

数码电脑装机2019-01-07 23:19:32
--播放 · --弹幕
-- --
稿件投诉
转载自 https://www.youtube.com/watch?v=9mxjV3cuB-c 60帧是大会员特权。
本人COD群号:611206581 希望能有游戏方面的爱好者无偿翻译与制作国外游戏视频的字幕文件。
相关推荐
RTX 2060 对比 RX VEGA 6402:24
RTX 2060 vs GTX 107010:27
RTX 2060 vs GTX 1070
8464播放 · 63弹幕
RTX 2060 vs RX VEGA 5610:27
RTX 2060 vs RX VEGA 56
7382播放 · 44弹幕