uzi最后一刻秒锁vn!全场高呼!最后团战2v5拯救世界【LPL夏季赛季后赛】9月9日 RNG vs RW - G2 - 精彩集锦

游戏电子竞技
--播放 · --弹幕 · 最高全站日排行37名未经作者授权,禁止转载
-- --
rng! rng! rng! rng! bgm: Bande à Part - Les Cappuccino Générique - Stéphane Kerecki Quartet シンシアの光 - 藍井エイル 热き决闘者たち - 光宗信吉
没有,其实什么也没有,只是偶尔做做lpl的集锦
相关视频推荐