Ksife Party - Give Me Egg☆(快点儿产卵版)

鬼畜音MAD2018-08-24 09:02:56
--播放 · --弹幕
-- --
稿件投诉
只有音频。b站音频区不能投,索性自制个宛如soundcloud播放器般的视频,直接批处理合并进音轨,希望音质不被压缩。 作者:remmuh Ksife Party - Give Me Egg☆を早くしたやつ:https://soundcloud.com/remmuh/ksife-party-give-me-egg Ksife Party - Give Me Egg☆_原曲抜き:https://soundcloud.com/remmuh/give-me-egg *180910更新视频*
评论
若饼企划需nonke向绘画请在trello找我(留意公告)打赏\非饼约稿:afdian.net/@FairyFloss

视频选集

1/2