Mooer GE200 音色试听

音乐演奏2018-07-25 14:53:55
--播放 · --弹幕未经作者授权,禁止转载
-- --
稿件投诉
评论
魔耳B站官方频道,魔粉聚集地,欢迎订阅留言咨询!用户可分享你的翻弹视频!感谢各位看官投币支持!!!
相关推荐
MOOER GE200 预置清音音色试听08:46
MOOER GE200原厂金属音色试听02:22