170618 Nogizaka46 no Gaku Tabi! 02, Takayama Hoshino Extra, Subbed

娱乐综艺
--播放 · --弹幕未经作者授权,禁止转载
-- --
170618 Nogizaka46 no Gaku Tabi! 02 (in Fukushima), Takayama Hoshino Extra, Subbed