MAYA高级面部表情插件Snappers Facial Rig演示

科技野生技术协会2018-03-23 15:04:59
--播放 · --弹幕
-- --
稿件投诉
Snappers Facial Rig演示官方视频 MAYA高级面部表情插件Snappers Facial Rig演示
评论
致极CG欢迎你
相关推荐
超牛B面部绑定技术03:54
超牛B面部绑定技术
8590播放 · 26弹幕
面部表情捕捉00:50
面部表情捕捉
2214播放 · 2弹幕
Maya面部表情制作01:11
【三渲二】表情测试00:21
【三渲二】表情测试
1.2万播放 · 1弹幕
面部表情捕捉-重定向00:49
面部表情捕捉-重定向
1033播放 · 4弹幕
Maya新三渲二插件01:12
Maya新三渲二插件
5633播放 · 6弹幕
表情绑定展示_BiliBili00:16
表情绑定展示_BiliBili
4096播放 · 0弹幕