【bilibili生放送】:柏木由纪直播访谈 yukirin in bilibili,小姐姐也太好看了吧!

娱乐明星2018-01-24 19:21:21
--播放 · --弹幕未经作者授权,禁止转载
-- --
稿件投诉
【柏木由纪】AKB偶像柏木由纪小姐姐来B站直播了!可爱九连发,生人也太可爱了吧!
评论
哔哩哔哩直播官方账号。咨询你遇到的直播相关问题,请联系客服qq 800189233,处理更及时哟~
相关推荐
柏木由纪写真04:59
柏木由纪写真
1.0万播放 · 5弹幕
【柏木由纪】yukirin来啦00:09