Arcaea 4th Song Pack「Ambivalent Vision」Preview

游戏音游
--播放 · --弹幕
-- --
https://youtu.be/cv1qUvgM-sc Arcaea第4个曲包音乐预览 猜测第3首为(像Your Voice的)9+
纯种单身音游狗,标注“个人”为个人手元,其他为搬运。12.00/79ExΩ/La/Or/RB零/狂三/本家九/魔骑/Popn均43/太鼓
相关视频推荐