【Vsauce】这视频是假的不存在的

科技趣味科普人文2017-06-09 14:46:07
--播放 · --弹幕
-- --
https://www.youtube.com/watch?v=dh63v6bXEsA youtube:This Video Isn't Real
以後只搬运Vsauce 然后我开了粉丝勋章【Vsauce】可以去拿
相关推荐
【Vsauce】你能永生吗?12:06