【Mr.Children】Hero 现场版 中日字幕

2454播放 · 0弹幕2017-08-19 23:23:23
11 68
稿件投诉
记笔记
这首在我心中一般,不过貌似是最受欢迎的几首之一╮(╯▽╰)╭
评论
网易云音乐/知乎:@斐匿 Mr.Children死忠粉/J-pop通吃er
相关推荐
春泥棒 - ヨルシカ04:58
Mr.Children-Hero
Mr.Children-Hero
1291 播放 · 0 弹幕
Mr.Children.-.Kurumi
Mr.Children.-.Kurumi
8147 播放 · 72 弹幕
Mr.Children -くるみ
Mr.Children -くるみ
2930 播放 · 8 弹幕
22.5万奖金,邀您加入这场手书盛宴!