Imba刀塔大事件 第八期(4.27-5.3刊)

游戏电子竞技2020-05-07 12:35:43
--播放 · --弹幕未经作者授权,禁止转载
-- --
稿件投诉
本期热点导读(4.27-5.3刊) 1.烈火队:我太难了 2.V社:去不了夏威夷我也很难 3.Ti:上帝不打我也不办了 4.C9:你饿不饿,我点个披萨给你吃 -------------------------------------------------------------- 2020年周更节目计划再开,如果你有好的建议或意见,欢迎留言喔!
评论