【Running Man】快看懵智孝大型“双标”现场

在最新一期(0426)的Running Man中,“孝灿公园”组成一组,玩“上下左右锵锵锵”游戏,世灿提议让智孝上传送带,结果…

然而,大神提议后

“墙智孝”变身“积极智孝”

欧尼上了传送带以后,世灿“努力”💪玩游戏,尽量不让你看出作假的痕迹……                              啥都不说了,我先“孝”为敬😂
本文为我原创

本文禁止转载或摘编

-- --
  • 投诉或建议
评论