JYL战队第一批考核歌曲

JYL战队第一批考核歌曲了哦!耶以耶以

男生完成5首就行,女生4首哦!              金达莱花(中级)95% 

arklight(高级)90%

faded(高级)98%

夏恋(高级)90%

樱色月华(中级)95%


以上的是男生哦!


無人区(初级)85%

金达莱花(中级)90%

cloud9(高级)95%


以上是女生的哦!


这个考核总的来说比较简单,男生arklight比较难,女生cloud9比较难,大家加油吧😄

凑字数凑字数凑字数

           凑字数


-- --
  • 投诉或建议
评论