IZONE回归在即,丸子们怎么为咱女儿们争取荣耀?现阶段该做些什么?


打歌舞台得奖是韩流团体偶像宣传的最直接的方式,而在打歌舞台上获得一位更是荣耀。矮子王出道获得三个一位,三大台擦肩而过,这次回归我真心希望能得个三大台的一位奖,毕竟含金量高点。但是怎么获得还得靠我们丸子们的努力。回归都四五天了,音源成绩一直在20左右徘徊,油管全是匀速吧,以上得奖概率全在我发的图片里,大家仔细看看!                     现在很多丸子们都在刷直拍成绩,但是现阶段最重要的是打歌成绩!直拍打歌以后再说吧。所以这里我请各位丸子们赶紧去刷油管mv和西瓜🍉音源听歌吧,赶紧去,咱们矮子王打歌成绩岌岌可危!本月大雾太多了,再不挽救一个奖都木有啊!                                                        怎么操作找微博izone超话吧 ,个人微博 牛奶丶纯不纯


-- --
  • 投诉或建议
评论